“Energize your people,

                      boost your business”

Waarom CC?

Als leidinggevenden en management in hun kracht staan.
Als zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen.
Dan loopt alles soepeler.

Als zij vervolgens zorgen dat hun medewerkers hun volle potentie kunnen benutten, op alle niveaus plezierig kunnen samenwerken en
met vertrouwen in zichzelf, de collega’s en de organisatie kunnen werken, dan ontstaat de stabiele basis om het juiste te doen.

CC.Coach helpt mensen om eerlijk, authentiek en dus open naar zichzelf in het leven te staan.
Wij genieten als mensen weer zichzelf zijn, ongeacht de omstandigheden.

Over ons

CC.Coach is als coachingsorganisatie gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en het verhogen van het zelfsturend vermogen, verbeteren van communicatie en integriteit.

Hierbij nemen we het individu als vertrekpunt en richten ons op groter en diepgaander bewustzijn van wat nodig is om de gewenste verandering te realiseren.

Training alleen is niet voldoende om gewenste organisatieverandering duurzaam gestalte te geven. Follow up door middel van coaching borgt dat individuen, teams en dus de organisatie van binnenuit de gewenste beweging maakt.

Indien nodig kan coaching van leidinggevenden en management opgevolgd worden door team- en organisatie training. Wij geloven echter niet in training alleen: training wordt altijd opgevolgd met implementatie coaching. Zo borgen we dat de gewenste verandering ook werkelijkheid wordt.

CC.Coach is een initiatief van

Creative Consciousness Nederland

Soulce, gevestigd in Maastricht, werd in 2009 licentiehouder van Creative Consciousness Nederland (CCNL). CCNL heeft de afgelopen jaren meer dan 120 ICF ACTP-geaccrediteerde coaches opgeleid. Daarnaast organiseert CCNL meerdere keren per maand 4-daagse bewustzijnstrainingen.
Lees verder

Aan de slag als individu

Binnen 6 weken al resultaat!

  • Uw medewerker voor 100% in zijn kracht
  • Uw medewerker kent zijn eigen verantwoordelijkheid
  • Uw medewerker maakt heldere afspraken en komt deze na (integriteit)
  • Uw medewerker is zelfsturend en werkt vanuit passie

Onze manier van coachen

Bewustzijnscreaties

CC coaches werken volgens de principes en met de bewustzijnscreaties van Creative Consciousness. Consciousness Coaching® is een geavanceerde methode die mensen in staat stelt hun eigen toekomst te creëren. Ze ervaren de kracht om zichzelf in een organisatie te laten zien en hun wezenlijke bijdrage te leveren.

Structurele aanpak

Consciousness Coaching biedt een structurele aanpak waarin bewustzijn, integriteit, commitment en verantwoordelijkheid kernwaarden zijn.

Elke coach sessie wordt ondersteund door een korte, passende bewustzijnsinterventie die bijdraagt aan het sneller behalen van resultaten.

En daarnaast

  • Er vindt vooraf een Chemistry-Match plaats, zodat de medewerker de juiste coach heeft
  • Reizen is niet nodig. Wij komen op locatie of coachen via Skype.
  • Slechts één uur per week is uw medewerker van zijn werkplek
  • Wij richten ons op 100% meetbaar coachresultaat !

ICF-accreditatie

Alle CC coaches hebben de opleiding gevolgd van de ACTP Creative Consciousness Academy en zijn ICF-geaccrediteerd.

De ICF (International Coach Federation) is een onafhankelijke federatie die alleen coaches accrediteert die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Coaches ondergaan eens in de drie jaar een assessment, waarbij wordt getoetst of ze nog voldoen aan deze eisen.

De ICF-accreditatie is het waarmerk dat de kwaliteit garandeert van alle coaches die bij CC.Coach zijn aangesloten.

In de spotlights:

Marcella van Doorn

“Ik begeleid vrouwen die door onzekerheid hun ambities niet waarmaken.
Ik leer ze hoe ze zelfverzekerder worden zodat ze het maximale uit zichzelf halen en weer fluitend naar hun werk gaan.”

Helen Steptoe

“Ik richt me specifiek op het coachen van leiders en ondernemers. Leiders die op een bewustere manier en met meer compassie vorm willen geven aan hun leiderschap.

Benoit Hameleers

“De client laten zien en erkennen wat ze al weten.
Hen stimuleren te doen wat ze altijd al wisten dat het moest gebeuren.”

Vera Klomp

“Ik coach mensen die vooruit willen in leiderschap.
Persoonlijk Leiderschap voor iedereen met lef en die regie over het leven wenst,  niet bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen.

Aan de slag als team

Als u ons binnenhaalt ….. dan zijn we niet na twee dagen weer weg. Onze zakelijke CC coaches zijn gespecialiseerd in het begeleiden van teams naar zelfsturend functioneren. Intrinsieke motivatie, geïnspireerd door een gezamenlijk gedragen visie.

Samenwerken op basis van verantwoordelijkheid, integriteit en heldere communicatie. Dat is wat CC Coaching ziet als de sleutel voor bedrijven en organisaties om succesvol in te kunnen spelen op veranderingen en uitdagingen.

Wij zien teams, net als individuen en organisaties, als levende organismen. Optimaal functioneren ontstaat als er ruimte binnen het team is voor elk teamlid om zichzelf te zijn. Bereidheid om elkaar te supporten. Vanuit individuele verantwoordelijkheid bijdragen aan de teamverantwoordelijkheid.

Wij trainen teams net even anders: in de training staat het leren door te doen centraal. Oefeningen, reflecties en interactie brengen processen op gang die ook op de werkvloer spelen.

Samenwerken, overleg, feedback, openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, irritatie, initiatief nemen, beslissingen nemen, frustratie, succes en plezier.

De inzichten worden verdiept in tweewekelijkse coaching aansluitend op de training.
De coaching draagt bij aan verdere integratie en implementatie van datgene wat nodig is om de gewenste verandering van binnenuit te realiseren.

Tarieven teams: maatwerk

Een teamtraject is altijd maatwerk. Voordat een traject wordt gestart, wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald wat de impact van de training en coaching dient te zijn. Om het effect van de training en coaching te vergroten, kan training worden aangevuld met een teamscan. Hierdoor krijgen de deelnemers meer inzicht in zichzelf en hun collega’s.

Aan de slag als organisatie

Flow in organisaties, organisaties in flow

Stel dat je organisatie zichzelf aanpast en met oplossingen komt om te floreren bij de voortdurende (paradigma-) veranderingen die overal gaande zijn? Om dat te bereiken moet je bij de bron beginnen: bij je medewerkers zelf.

Bij CC Coach zien we dat bewustzijn de sleutel is tot groei, verandering en persoonlijk succes. Daardoor worden niet alleen mensen gelukkiger, effectiever en productiever, het heeft meteen impact op de kwaliteit van de organisatie waarvoor ze zich inzetten.

Om dat bewustzijn aan te spreken en te ontwikkelen zijn geen ingewikkelde verandertrajecten of grootschalige campagnes nodig. Die veranderingen voltrekken zich in de mensen zelf, dankzij een maatwerktraining waarbij we werken aan inzichten rondom intrinsieke motivatie, integriteit, commitment, verantwoordelijkheid en communicatie.

In deze training gaan de mensen écht met zichzelf en hun denkbeelden en ingesleten gedragspatronen aan de slag.
Niet omdat ze moeten veranderen, maar omdat ze zien hoeveel rijker hun leven wordt áls ze veranderen.

De training wordt opgevolgd door één op één coaching of team-coaching.

Wij stellen mensen, en daarmee de organisatie, in staat om toegang te krijgen tot hun eigen oorspronkelijke kracht en levensenergie.
Dat mensen hun eigen kleuren kunnen en durven te laten zien. Dat ze meer plezier krijgen in hun bestaan, en dus ook in hun werk.

De organisatie transformeert tot een omgeving waar mensen samenwerken vanuit verbondenheid, vertrouwen, in open communicatie en vanuit authenticiteit.

Geen gewone training

“Niet omdat ze moeten veranderen, maar omdat ze zien hoeveel
rijker hun leven wordt áls ze veranderen.”

~ Joris Swinkels (Soulce)

Wij trainen anders dan anderen.
Door onze aanpak krijgen deelnemers zelf inzichten en zien wat nodig is om de gewenste veranderingen en doelstellingen te realiseren. Onze trainingen kenmerken zich door afwisseling van doen en reflectie. Aangevuld met verdiepingssessies over de opgedane inzichten.

Het resultaat is dat de medewerker zich realiseert wat zijn potentiële bijdrage is voor het bereiken van persoonlijke doelen, teamdoelen en het bedrijfsresultaat.

Na de training worden medewerkers en teams door coaches begeleid om de inzichten te implementeren in het werk, waardoor de gewenste veranderingen van binnenuit natuurlijk en vanuit passie en intrinsieke motivatie vorm krijgen.

Workshops

Werd er 15 jaar geleden nog gesproken over ziekteverzuim, daarna over gezondheidsmanagement en vervolgens over vitaliteitsmanagement, tegenwoordig spreken we over duurzame inzetbaarheid. Een inzetbaarheid die start bij de primaire interne drijfveren van de mens.
Wij verzorgen ook thema gerichte workshops. De workshops werken aan bewustzijnsverruiming. Zij maken de medewerker bewust van de verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief waar het gaat om duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Het effect in de organisatie

Wij zijn gepassioneerd in het verhogen van het zelfsturend vermogen van teams en organisaties.
Wij trainen door te doen en te ervaren.

Accountability is een kernwaarde binnen CC.Coach.
Afspraken en inzichten uit de training zijn onderwerp van de coaching sessies.

Andere kernwaarden zijn:

Verantwoordelijkheid
Medewerkers krijgen een groter besef van hun verantwoordelijkheid voor de totale organisatie.
Het grotere geheel.

Integriteit
Afspraak is afspraak en doen wat je zegt, zodat het vertrouwen in elkaar op een hoger niveau komt.

Integriteit is een vereiste om succesvol te zijn en blijven in je bedrijfsvoering.

Communicatie
Bewuste Communicatie verheldert en motiveert. Dankzij een juiste balans tussen inspirerende vragen, goed luisteren en zeggen wat je bedoelt, verdwijnen aannames en ontstaat ruimte voor duidelijkheid en resultaat.

Communicatie is het middel om integriteit te creëren en om verantwoordelijkheid te nemen en te geven. Samen werken aan een omgeving waarin je jezelf kunt zijn, kunt delen met elkaar vanuit vertrouwen. Feedback geven en ontvangen in een veilige omgeving die stimuleert en waarin we het samen doen.

Intrinsieke motivatie
In hoeverre zijn de persoonlijke doelen in lijn met waar de organisatie voor staat?
Wat draag ik bij aan de beweging van het team?

Het gaat ons erom dat medewerkers toegang krijgen tot hun eigen oorspronkelijke kracht en levensenergie.
Dat ze hun eigen kleuren kunnen en durven te laten zien.
Dat ze meer plezier krijgen in hun bestaan, en dus ook in hun werk.

ICF ACTP accreditatie: Onze trainers zijn ICF gekwalificeerde coaches en professioneel opgeleide trainers bij Creative Consciousness International.

Tarieven Organisatie: maatwerk

Een organisatietraject is altijd maatwerk. Voordat een traject wordt gestart, wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald wat de impact van de training en coaching dient te zijn. Om het effect van de training en coaching te vergroten, kan training worden aangevuld met een teamscan. Hierdoor krijgen de deelnemers meer inzicht in zichzelf en hun collega’s.

“Echte verandering komt van binnenuit.
Daarom zien wij training en coaching niet los van elkaar.”

Vragen? Meer informatie?

Neem contact met ons op via het contactformulier
of stuur een e-mail naar info@cc.coach


CC.Coach
Weert 13
6222 PG Maastricht
Tel.: +31 (0) 654 65 07 91

Contactverzoek

8 + 5 =

Joris Swinkels

Charles Ruiters