+31 (0) 623 73 99 02 info@cc.coach
Selecteer een pagina

                 “Energize your people,

                      boost your business”

 

Aan de slag als team

Als u ons binnenhaalt ….. dan zijn we niet na twee dagen weer weg. Onze zakelijke CC coaches zijn gespecialiseerd in het begeleiden van teams naar zelfsturend functioneren. Intrinsieke motivatie, geïnspireerd door een gezamenlijk gedragen visie.

Samenwerken op basis van verantwoordelijkheid, integriteit en heldere communicatie. Dat is wat CC Coaching ziet als de sleutel voor bedrijven en organisaties om succesvol in te kunnen spelen op veranderingen en uitdagingen.

Wij zien teams, net als individuen en organisaties, als levende organismen. Optimaal functioneren ontstaat als er ruimte binnen het team is voor elk teamlid om zichzelf te zijn. Bereidheid om elkaar te supporten. Vanuit individuele verantwoordelijkheid bijdragen aan de teamverantwoordelijkheid.

Wij trainen teams net even anders: in de training staat het leren door te doen centraal. Oefeningen, reflecties en interactie brengen processen op gang die ook op de werkvloer spelen.

Samenwerken, overleg, feedback, openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, irritatie, initiatief nemen, beslissingen nemen, frustratie, succes en plezier.

De inzichten worden verdiept in tweewekelijkse coaching aansluitend op de training.
De coaching draagt bij aan verdere integratie en implementatie van datgene wat nodig is om de gewenste verandering van binnenuit te realiseren.

Aan de slag als organisatie

Flow in organisaties, organisaties in flow

Stel dat je organisatie zichzelf aanpast en met oplossingen komt om te floreren bij de voortdurende (paradigma-) veranderingen die overal gaande zijn? Om dat te bereiken moet je bij de bron beginnen: bij je medewerkers zelf.

Bij CC Coach zien we dat bewustzijn de sleutel is tot groei, verandering en persoonlijk succes. Daardoor worden niet alleen mensen gelukkiger, effectiever en productiever, het heeft meteen impact op de kwaliteit van de organisatie waarvoor ze zich inzetten.

Om dat bewustzijn aan te spreken en te ontwikkelen zijn geen ingewikkelde verandertrajecten of grootschalige campagnes nodig. Die veranderingen voltrekken zich in de mensen zelf, dankzij een maatwerktraining waarbij we werken aan inzichten rondom intrinsieke motivatie, integriteit, commitment, verantwoordelijkheid en communicatie.

In deze training gaan de mensen écht met zichzelf en hun denkbeelden en ingesleten gedragspatronen aan de slag.
Niet omdat ze moeten veranderen, maar omdat ze zien hoeveel rijker hun leven wordt áls ze veranderen.

De training wordt opgevolgd door één op één coaching of team-coaching.

Wij stellen mensen, en daarmee de organisatie, in staat om toegang te krijgen tot hun eigen oorspronkelijke kracht en levensenergie.
Dat mensen hun eigen kleuren kunnen en durven te laten zien. Dat ze meer plezier krijgen in hun bestaan, en dus ook in hun werk.

De organisatie transformeert tot een omgeving waar mensen samenwerken vanuit verbondenheid, vertrouwen, in open communicatie en vanuit authenticiteit.

Geen gewone training

“Niet omdat ze moeten veranderen, maar omdat ze zien hoeveel
rijker hun leven wordt áls ze veranderen.”

~ Joris Swinkels (Soulce)

Wij trainen anders dan anderen.
Door onze aanpak krijgen deelnemers zelf inzichten en zien wat nodig is om de gewenste veranderingen en doelstellingen te realiseren. Onze trainingen kenmerken zich door afwisseling van doen en reflectie. Aangevuld met verdiepingssessies over de opgedane inzichten.

Het resultaat is dat de medewerker zich realiseert wat zijn potentiële bijdrage is voor het bereiken van persoonlijke doelen, teamdoelen en het bedrijfsresultaat.

Na de training worden medewerkers en teams door coaches begeleid om de inzichten te implementeren in het werk, waardoor de gewenste veranderingen van binnenuit natuurlijk en vanuit passie en intrinsieke motivatie vorm krijgen.

Het effect in de organisatie

Wij zijn gepassioneerd in het verhogen van het zelfsturend vermogen van teams en organisaties.
Wij trainen door te doen en te ervaren.

Accountability is een kernwaarde binnen CC.Coach.
Afspraken en inzichten uit de training zijn onderwerp van de coaching sessies.

Andere kernwaarden zijn:

Verantwoordelijkheid
Medewerkers krijgen een groter besef van hun verantwoordelijkheid voor de totale organisatie.
Het grotere geheel.

Integriteit
Afspraak is afspraak en doen wat je zegt, zodat het vertrouwen in elkaar op een hoger niveau komt.

Integriteit is een vereiste om succesvol te zijn en blijven in je bedrijfsvoering.

Communicatie
Bewuste Communicatie verheldert en motiveert. Dankzij een juiste balans tussen inspirerende vragen, goed luisteren en zeggen wat je bedoelt, verdwijnen aannames en ontstaat ruimte voor duidelijkheid en resultaat.

Communicatie is het middel om integriteit te creëren en om verantwoordelijkheid te nemen en te geven. Samen werken aan een omgeving waarin je jezelf kunt zijn, kunt delen met elkaar vanuit vertrouwen. Feedback geven en ontvangen in een veilige omgeving die stimuleert en waarin we het samen doen.

Intrinsieke motivatie
In hoeverre zijn de persoonlijke doelen in lijn met waar de organisatie voor staat?
Wat draag ik bij aan de beweging van het team?

Het gaat ons erom dat medewerkers toegang krijgen tot hun eigen oorspronkelijke kracht en levensenergie.
Dat ze hun eigen kleuren kunnen en durven te laten zien.
Dat ze meer plezier krijgen in hun bestaan, en dus ook in hun werk.

ICF ACTP accreditatie: Onze trainers zijn ICF gekwalificeerde coaches en professioneel opgeleide trainers bij Creative Consciousness International.

Tarieven Organisatie: maatwerk

Een organisatietraject is altijd maatwerk. Voordat een traject wordt gestart, wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald wat de impact van de training en coaching dient te zijn. Om het effect van de training en coaching te vergroten, kan training worden aangevuld met een teamscan. Hierdoor krijgen de deelnemers meer inzicht in zichzelf en hun collega’s.

“Echte verandering komt van binnenuit.
Daarom zien wij training en coaching niet los van elkaar.”

Vragen? Meer informatie?

Neem contact met ons op via het contactformulier
of stuur een e-mail naar info@cc.coach


CC.Coach
Weert 13
6222 PG Maastricht
Tel.: +31 (0) 654 65 07 91

Contactverzoek

1 + 3 =